EĞİTİM TAKVİMİ

MARMARA ENSTİTÜ

Türkiye’nin en seçkin üniversiteleri ve kurumlarla işbirliği halinde, ihtiyaca yönelik eğitim programları düzenleyerek güçlü akademik kadrosu ve sektör temsilcileriyle teoriği pratiğe dönüştürmeye yönelik “uygulanabilir eğitim modelleri” sunmaktadır. Kaliteli ve Yenilikçi hizmet anlayışı ile bireyleri dünden daha yetkin kılmayı amaçlamaktadır. Enstitü içerisinde, kişilerin günlük yaşamda ve iş yaşamında uygulayabilecekleri Bireysel Gelişim Eğitimleri, yöneticilerin ve liderlerin daha etkin becerilere sahip olmasını sağlayacak Yönetim Eğitimleri, mesleki anlamda kişilere yetkinlik kazandıracak ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak sertifika programları bulunmaktadır.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Personel Teşvikleri

Personel için çeşitli kurum ve kuruluşların sağladığı faydalar vardır. Bunlar içinde en kapsamlı ve yaygın olan İŞKUR ve SSK tarafından sağlanan katkılardır.

KOSGEB Teşvikleri

KOSGEB tarafından yeni işletme kuranlara veya hali hazırda işletme kurmuş olanlara çeşitli teşvikler vardır. Bu teşviklerden bir kısmı faizsiz kredi desteği iken bir kısmı hibe şeklindedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

Yatırım teşvik belgesi kapsamında çeşitli destekler vardır. Bu desteklerin bir kısmı hibe şeklinde yapılırken bir kısmı ise kredi faiz desteği şeklindedir.

Tarımsal Teşvikler

Tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi kapsamında çeşitli destekler vardır. Bu desteklerin bir kısmı hibe şeklinde yapılırken bir kısmı ise kredi faiz desteği şeklindedir.

Hayvancılık Teşvikleri

Hayvancılık faaliyetlerin desteklenmesi kapsamında çeşitli destekler vardır. Bu desteklerin bir kısmı hibe şeklinde yapılırken bir kısmı ise kredi faiz desteği şeklindedir.

Kalkınma Ajansı Destekleri

Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulmuş özerk kamu kuruluşlarıdır.

EĞİTİM KATEGORİLERİ

Kariyer Kursları

İyi bir kurum, iyi bir iş ve iyi bir getiriye sahip olmanın en kısa yolu iyi bir kariyerdir. Gerçekçi olmayan hedefler ve bilinçsiz yapılan tercihler telafi edilemez hatalara neden olur. Çok fazla eğitim ve sertifika almanız size nitelikli bir kariyer kazandırmaz. Yapacağınız işle ilgili doğru eğitim ve gerekli sertifikalar size nitelikli bir kariyer kazandırır. Kariyer kurslarımız size sahip olabileceğiniz en iyi kariyere en kısa zamanda ulaşma imkanı sunar.

Mesleki Gelişim Eğitimleri

Organizasyonlarda çalışanların eğitimi, özenle ele alınması gereken çok boyutlu bir süreçtir. Eğitim süreçlerinin doğru yöntemlerle hazırlanıp yönetilmediği durumlarda, şirket içi öğrenme ve gelişme heyecanı kolayca düşer. Bu nedenle yöneticilerin yaptıkları işi ve personel eğitimini çok iyi bilmesi gerekir.

Dijital ve Bilişim Eğitimleri

Markanız için oluşturacağınız stratejik planlama kapsamında, Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya uygulamalarına yer vermek pazarlama süreçlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Markanız için Facebook, Twitter ve LinkedIn başta olmak üzere en doğru mecraları belirlemek, bu sosyal ağlar üzerinde markanızı konumlandırmak son derece önemlidir.

Kişisel Gelişim Eğitimleri

İnsanların kendini geliştirmesi ve başarılı olabilmesi, hızlı yaşam döngüsü içerisinde kişisel farkındalığın artırması önemli hale gelmektedir. Dolayısıyla kişinin bilinmeyen potansiyelini ve olumlu yeteneklerini ortaya çıkarması, onları iş ve özel yaşamlarında mutlu, başarılı bireyler haline getirecektir.

İSG Eğitimleri

Eğitimlerin amacı işletmelerde sağlıklı ve güvenli ortamlar yaratmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak amacıyla düzenlenmektedir. Bu eğitimlerde çalışanlar yasal hak ve sorumlulukları konusunda ve karşılaşabilecekleri mesleki riskler ve bu riskler için alınması gerekli tedbirler konusunda bilinçlendirilirler.

Vergi ve Finans Eğitimleri

Firmaların Finans Departmanı Bölüm Yönetimi alanında Temel Kavramlar ve Mali Tablolar konusunda bilgilendirerek Finansal altyapılarını standart seviyenin bir kat daha üstüne çıkarmak, Uygulamalı anlatımlarla Finansal Analiz Yöntemleri, Bütçeleme, Bütçe Kontrol Teknikleri, Maliyet Muhasebesi ile ilgili çözümler sağlamaktır.

Patent ve Marka Hakları Eğitimleri

Günümüzde markalar somut varlıklardan daha değerli hale gelmiştir. Öyle ki şirketlerin güçleri sahip oldukları maddi varlıklardan ziyade artık markalarının değerleri ile ölçülmektedir. Değer taşıyan her şey gibi markaların da korunması gereklidir. Markanın koruması elbette ki onun sahibi adına tescil edilmesi ile başlar.

Hukuk Temelli Eğitimler

Alanlarında uzman seçkin eğitimci kadrosu ve interaktif eğitim yöntemleriyle avukatların hukuk bilgilerini güncelleyecek ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak Amacıyla; Meslekte yeni veya uzman olsun her avukatın hukuk bilgisini ve yeteneğini geliştirme çabasına katkıda bulunmaktır.

Kurumsal Eğitimler

Firmaların eğitim ve gelişim ihtiyacı, gelen talep üzerine tespit edilerek ilgili eğitimin özel olarak tasarlanması kurumsal eğitim çalışmalarımızın ana prensibidir. Firmanıza özel olarak sunabileceğimiz eğitim programları ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi alabilmek ve ihtiyaç analizi çalışması yapılabilmesi ile mümkündür.

VERDİĞİMİZ
EĞİTİMLER

  • Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı
  • İş ve Yazışma Teknikleri Eğitimi
  • İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı
  • Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı
  • Dış Ticaret Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı
  • Etkili Rapor Yazma Teknikleri Eğitim Programı
  • Halkla İlişkiler Eğitim Programı
  • Kariyer Yönetimi Eğitim Programı
  • Pozitif Düşünme Eğitim Programı

EĞİTMENLER

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ