HAYVANCILIK TEŞVİKLERİ

Hayvancılık faaliyetlerin desteklenmesi kapsamında çeşitli destekler vardır. Bu desteklerin bir kısmı hibe şeklinde yapılırken bir kısmı ise kredi faiz desteği şeklindedir. Ayrıntılı tablo aşağıdaki gibidir.

Organik Hayvancılık Desteği

TL/Kovan

Arılı Kovan

10 TL/kovan

 

Arıcılık Desteği

Birime Destek

Arılı kovan

10 TL/adet

Bombus arısı

60 TL/koloni​

 

Koyun-Keçi Desteği

Birime Destek

Koyun-Keçi

25TL/baş

 

Aşı Desteği

Birime Destek

Şap Aşısı   (Büyükbaş)

0,75 TL/baş

Şap Aşısı   (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

Brucellosis (Büyükbaş)

1,50 TL/baş

Brucellosis (Küçükbaş)

0,50 TL/baş​

 

Buzağı Desteği (4 Ay ve Üzeri)

350 TL/baş​

 

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (4) GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarda, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2010 ve sonrası hariç olmak üzere) etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları ( dişilere brusellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.

Birime Destek

Besilik Materyal Üretim Desteği (baş)

Anaç Sığır

 350TL/baş

Buzağı

 150TL/baş​

 

 

Hastalıktan Ari İşletme Desteği

Birime Destek (TL/Baş)

Hastalıktan ari işletmedeki sığır

200

Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)

60

 

Hayvan Gen Kaynakları

Birime Destek

Büyükbaş Koruma

550 TL/baş

Küçükbaş Koruma

80 TL/baş

Sığır Pedigrili Koruma

800 TL/Baş

Arı Koruma

40 TL/kovan

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Yavru

70 TL/baş

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Yavru

40 TL/baş

Halk Elinde Manda Islahı

850 TL/Baş

Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği

200 TL/Baş

Damızlık Erkek Materyal (Koç ve Teke) Desteği

200 TL/baş​

NASIL ÇALIŞIRIZ?(HOW WE WORK)

 1. Müşteri analizi ve işin kabulü
  Öncelikle firmanızın analizini yaparak uygunluğu belirlenir. Karşılıklı mutabakata varılırsa sözleşme düzenlenir.
 2. Teşvik sistemine kayıt
  Firmanın teşvikten yararlanması için gerekli olan kurum kayıtları yapılır. Başvuru evrakları tamamlanarak başvuru süreci tamamlanır.
 3. Karlılık analizi
  Firmanın hangi teşvikler karını maksimize edecekse tek tek hesaplanarak seçenekler oluşturulur. Firma daha düşük olsa da daha kısa zamanda alacağı teşviği seçebilir.
 4. Personel başlangıcı
  Firma seçtiği personeller için teşvik almaya başlar. Teşvikle alınan personeller daha sonra devletin diğer teşviklerinden yararlanmaya devam edebilir.
 5. Feed – back
  Firmadan gelen geri dönüşümlere göre yeni başvurular yapılır.

 

ÜCRETLENDİRME

BİLGİLENDİRME

ÜCRETSİZ

DANIŞMANLIK

Sağlanan Kârın %20'si

BELGE YÖNETİMİ

ÜCRETSİZ

İLÇELERARASI FAALİYET YÖNETİMİ

500TL/saat

ŞEHİRLERARASI FAALİYET YÖNETİMİ

1.000$/saat

BAŞVURU FORMU

EĞİTMENLER

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ