KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulmuş özerk kamu kuruluşlarıdır. Kalkınma Ajansları doğrudan yatırım yapan uygulayıcı kuruluşlar değildir.

GÜGÜMLÜ PROJE DESTEĞİ: Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

TEKNİK DESTEK: Ajansın ilgili kurum ve kuruluşların teknik kapasitelerinin artırılması amacıyla, herhangi bir mali destek vermeksizin mevcut personeli ya da hizmet alımı yolu ile sağladığı destek türüdür.

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI: Ajans tarafından yürütülen belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.

FİZİBİLİTE DESTEĞİ: Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına verilen doğrudan mali destek türüdür.

FAİZ DESTEĞİ: Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.

FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ: Faizsiz kredi desteği, ajansın başvuru rehberine uygun projelere aracı kurumlar vasıtasıyla faizsiz kredi temin etmek suretiyle sağlayacağı mali destektir.

NASIL ÇALIŞIRIZ?(HOW WE WORK)

 1. Müşteri analizi ve işin kabulü
  Öncelikle firmanızın analizini yaparak uygunluğu belirlenir. Karşılıklı mutabakata varılırsa sözleşme düzenlenir.
 2. Teşvik sistemine kayıt
  Firmanın teşvikten yararlanması için gerekli olan kurum kayıtları yapılır. Başvuru evrakları tamamlanarak başvuru süreci tamamlanır.
 3. Karlılık analizi
  Firmanın hangi teşvikler karını maksimize edecekse tek tek hesaplanarak seçenekler oluşturulur. Firma daha düşük olsa da daha kısa zamanda alacağı teşviği seçebilir.
 4. Personel başlangıcı
  Firma seçtiği personeller için teşvik almaya başlar. Teşvikle alınan personeller daha sonra devletin diğer teşviklerinden yararlanmaya devam edebilir.
 5. Feed – back
  Firmadan gelen geri dönüşümlere göre yeni başvurular yapılır.

 

ÜCRETLENDİRME

BİLGİLENDİRME

ÜCRETSİZ

DANIŞMANLIK

Alınan Teşviğin %10'u

BELGE YÖNETİMİ

100$/saat

İLÇELERARASI FAALİYET YÖNETİMİ

1.000$/gün

ŞEHİRLERARASI FAALİYET YÖNETİMİ

10.000$/gün

BAŞVURU FORMU  

EĞİTMENLER

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ