YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DANIŞMANLIĞI

KDV teşviği nedir?: Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinin KDV’den müstesna olduğu belirtilmiştir.

Gümrük vergisi teşviği nedir? :  Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali”, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaf tutulmuştur.

Vergi indirimi teşviği nedir? : Vergi indirimi destek unsuru ihtiva eden bir yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapmakta olan bir yatırımcı, yatırım yapmakta olduğu bölgeye göre değişen oranlarda gelir veya kurumlar vergisini indirimli olarak ödeyebilmekte ve bu indirimden yine bölgeye göre değişen oranlardaki yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar yararlanmaya devam edebilmektedir.

Faiz desteği nedir? : Faiz desteği, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları için düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının belli oranlarda bütçe kaynaklarından karşılanmasını sağlayan bir destek unsurudur.

NASIL ÇALIŞIRIZ?(HOW WE WORK)

 1. Müşteri analizini ve işin kabulü
  Öncelikle firmanızın analizi yaparak uygunluğunu belirlenir. Karşılıklı mutabakata varılırsa sözleşme düzenlenir.
 2. Veri toplama
  Firmadaki gerekli kişilerle iletişime geçerek, yeterli veri için gerekli toplantılar yapılır.
 3. Kar analizi
  Firmanın hangi teşvikler karını maksimize edecekse tek tek hesaplanarak seçenkler oluşturulur.
 4. Düzenleme
  Firma için ideal teşvikler belirlendikten sonra gerekli belgeleme sürecine geçilir.
 5. Feed – back
  Firmadan gelen geri dönüşümlere göre yeni başvurular yapılır.

ÜCRETLENDİRME

BİLGİLENDİRME

ÜCRETSİZ

DANIŞMANLIK

Alınan Teşviğin %10

BELGE YÖNETİMİ

100$/SAAT

ŞEHİRLERARASI LOBİ FAALİYETİ YÖNETİMİ

1.000$/GÜN

ULUSLARASI LOBİ FAALİYETİ YÖNETİMİ

10.000$/GÜN

BAŞVURU FORMU  

EĞİTMENLER

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ